Kontakt

názov RS Prešov
adresa Bayerová 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051/ 7734 624
mobil
fax 051/ 7733 172
email regionpo@pssr.sk, presov@pssr.sk

Stránkové dni

Po dohode s chovateľom

Ing. Mária Chomjaková
Tel.č.:0918 500 382

PONDELOK  7:00 – 15:00 hod.

Bc. Štefan Benej
Tel.č.: 0915 852 248
Adresa: Gaštanová 3, 06601 Humenné

PONDELOK 8:00 hod. – 13:00 hod.

Milke Branislav
Tel. č.: 0905 700 956
Adresa: Popradská číslo 66, Košice

PONDELOK 7:30hod. – 15:00hod.

Ing. Maroš Spišák
Tel. č.: 0905 700 961
Ing. Pavol Šimkovič
Tel. č.: 0908 676 335
Adresa: Hraničná 3584/28 05801 Poprad

PONDELOK-ŠTVRTOK 7:00 hod. – 15:00 hod.
PIATOK 7:00 hod. – 14:00 hod.

Anna Kopuncová
Tel. č.: 0915 851 949
Helena Kusková
Tel. č.: 0915 852 401
Adresa: Bayerova 7, 080 01 Prešov

Branislav Milke
Tel. č.: 0905 700 956

STREDA 7:30 – 14:00 hod.

Pavol Kleja
Tel. č.: 0905 700 957
Adresa: Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa

Ing. Maroš Spišák
vedúci regionálneho strediska, vedúci konzulent KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0905 700 961
fax
email marosspisak@pssr.sk
Branislav Milke
vedúci konzulent KÚ HD, plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0905 700 956
fax
email branislavmilke@pssr.sk
Štefan Benej
vedúci konzulent KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0915 852 248
fax
email stefanbenej@pssr.sk
Ing. František Bujňák
konzulent KÚ HZ
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7734 623 /900
mobil 0908 676 337
fax
email frantisekbujnak@pssr.sk
Ing. Ivana Cabovská
plemenársky zootechnik KÚHD
Prešov
adresa Bayerová 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0905 235 101
fax
email
Ing. Mária Chomjaková
konzulent KÚ HZ
VP Bardejov
adresa
obec Bardejov
tel./klapka
mobil 0918 500 382
fax
email mariachomjakova@pssr.sk
Ing. Pavol Šimkovič
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Poprad
adresa Hraničná 3584/28, 058 01
obec Poprad
tel./klapka
mobil 0908 676 335
fax
email pavolsimkovic@pssr.sk
Ing. Pavol Telepák
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 852 053
fax
email
Ján Plaskoň
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 633
fax
email
Jaroslav Čečák
plemenársky zootechnik KÚ OŠ, HY, BE, HD, vlastná úžitkovosť OŠ
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 563
fax
email
Jaroslav Krafčák
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 850 998
fax
email
Jozef Hyriak
plemenársky zootechnik KÚ HD
VP Poprad
adresa Hraničná 3584/28, 058 01
obec Poprad
tel./klapka
mobil 0915 851 293
fax
email
Jozef Iľko
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 735
fax
email
Marián Kuchta
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0915 851 457
fax
email mariankuchta@pssr.sk
Kristína Veselovská
plemenársky zootechnik KÚ OŠ, HY, BE, HD, OV, KY, vlastná úžitkovosť OŠ
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0908 676 332
fax
email
Michal Puškár
plemenársky zootechnik KÚ HD
VP Humenné
adresa Gaštanová 3, 06601
obec Humenné
tel./klapka
mobil 0915 291 894
fax
email michalpuskar@pssr.sk
Michal Szakala
plemenársky zootechnik KÚ HD
VP Košice
adresa Popradská číslo 66
obec Košice
tel./klapka
mobil 0915 851 725
fax
email michalszakala@pssr.sk
Miroslav Gaduš
plemenársky zootechnik KÚ HD
VP Spišská Nová Ves
adresa Duklianska 48, 052 01
obec Spišská Nová Ves
tel./klapka
mobil 0915 851 340
fax
email
Pavol Kleja
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
VP Stará Ľubovňa
adresa Prešovská 3, 064 01
obec Stará Ľubovňa
tel./klapka
mobil 0905 700 957
fax
email
Stanislav Hencovský
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0908 676 336
fax
email
Stanislav Ilenin
plemenársky zootechnik KÚ OŠ, HY, BE, HD, OV, KY, vlastná úžitkovosť OŠ
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0915 852 300
fax
email ileninstanislav@pssr.sk
Helena Kusková
SOE
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil
fax
email hkuskova@pssr.sk
Anna Kopuncová
SOE
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7734 623 /900
mobil 0915 851 949
fax
email regionpo@pssr.sk