Headquarters BS SR, s.e.

company Riaditeľstvo PSSR, š.p.
address Starohájska 29, 852 27
city Bratislava
tel./extension 02/ 62319 911
mobil
fax
email pssrba@pssr.sk
Mgr. Anna Mackovýchová
director
riaditeľstvo PS SR, š.p.
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 622 49 887 /200
mobil 0915 517 127
fax
email annamackovychova@pssr.sk
Ľudmila Chynoradská
asistent of director
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek riaditeľa
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 911 /201 – 02
mobil 0905 444 606
fax
email ludmilachynoradska@pssr.sk
Ing. Marta Dianová
head of animal breeding department
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek riaditeľa
Útvar kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 206 /210
mobil 0908 719 115
fax
email martadianova@pssr.sk
Ing. Emília Vidličková
head of economic department
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-62311131 / 254
mobil
fax
email emiliavidlickova@pssr.sk
Ing. Kamil Šulko
expert field technician of animal performance control
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek plemenárskej biológie
Útvar kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62240 974 /221
mobil 0915 851 611
fax
email kamilsulko@pssr.sk
Ing. Lukáš Lipovský
controller of complaints, petitions and for animal performance control
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek plemenárskej biológie
Útvar kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02/62240974 / 221
mobil 0915 852 265
fax
email lukaslipovsky@pssr.sk
Ing. Peter Púš
economic administration and road transport officer
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar technický
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02- 62319 520/270
mobil 0905 700 946
fax
email peterpus@pssr.sk
Ing. Peter Púš
economic administration and road transport officer
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar technický
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02- 62319 209/253
mobil
fax
email tomasmucka@pssr.sk
Veronika Hanzlíková
financial accountant
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-62 319 625 / 203
mobil
fax
email veronikahanzlikova@pssr.sk
Ing. Dominika Ďuricová
payroll accountant
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62240 691 /261
mobil
fax
email dominikaduricova@pssr.sk
Ing. Jana Kosztúrová
human resources
riaditeľstvo PS SR, š.p.
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 884 /204
mobil
fax
email janakoszturova@pssr.sk
Zuzana Rippová
Registrar and Registry Officer
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 / 623 19 886 / kl. 205
mobil +421 915 852 014
fax
email zuzanarippova@pssr.sk
Mgr. Kateryna Demenkova
general accountant
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-62319728 / 252
mobil
fax
email katerynademenkova@pssr.sk