Označovanie ošípaných

  • Skupinové označovanie ošípaných je základným predpokladom pre vedenie centrálnej evidencie.
  • Registračné číslo ošípaných – identifikačné číslo skupiny ošípaných, ktorým sú ošípané označené.
  • Ošípané sa označujú tetovaním alebo plastovými ušnými značkami.
  • Každá ošípaná sa označuje plastovou ušnou značkou do ľavej ušnice alebo tetovaním do ľavej ušnice alebo plošným tetovaním na ľavú stranu tela.
  • Plastová ušná značka používaná na označovanie ošípaných obsahuje:

– dva znaky, ktoré označujú kód krajiny (písmená „SK“ pre Slovenskú republiku)
– päť znakov, ktoré označujú registračné číslo chovu, v ktorom sa ošípaná narodila
– grafický znak (logo), meno alebo kód organizácie poverenej vedením centrálnej evidencie ošípaných

Ušné značky, informácie a doklady potrebné k vedeniu centrálnej evidencie poskytujú regionálne strediská PS SR, š.p.

Aktuálne kódy a názvy plemien, krajín, udalostí a ostatné čísleníky potrebné k vedeniu centrálnej evidencie nájdete vo Voľnom prístupe k dátam CEHZ v časti Základné číselníky na www.cehz.sk