Kontrola úžitkovosti - Kozy

Kontrola úžitkovosti kôz

Plemenárske služby SR, š.p. zabezpečujú prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk kontrolu úžitkovosti kôz v šľachtiteľských, rozmnožovacích a úžitkových chovoch za účelom objektívneho zisťovania a hodnotenia úžitkových vlastností jednotlivých zvierat, stád a chovov.

Pri výkone kontroly úžitkovosti kôz sa zisťuje

  • počet narodených kozliat
  • mlieková úžitkovosť (množstvo mlieka nadojeného za normovanú laktáciu a obsah mliečnych zložiek -tuk, bielkovina, laktóza)
  • reprodukčné ukazovatele (% oplodnenia, % plodnosti a % plodnosti na okotenú kozu)

Samotný výkon kontroly úžitkovosti predstavuje výber kozliat na reprodukciu, označovanie a subjektívne hodnotenie.

Čo získate kontrolou úžitkovosti?

  • kontrola úžitkovosti kôz I.stupňa poskytuje chovateľovi možnosti kvalifikovane sa rozhodovať a vykonávať účinné opatrenia v stáde
  • možnosť sledovať a selektovať jedince z viacpočetných vrhov u matiek a otcov a po matkách s vysokou mliekovou úžitkovosťou
  • zveľaďovanie chovu z hľadiska počtu kvalitných zvierat a zvyšovanie úžitkovosti
  • rýchlu návratnosť nákladov vynaložených na kontrolu úžitkovosti
Vstúpiť

Výsledky z kontroly úžitkovosti, kontroly mliekovej úžitkovosti a reprodukčných ukazovateľov kôz poskytuje Plemenársky informačný systém.

Vstúpiť