CLRM - Akreditované činnosti

Centrálne laboratórium rozboru mlieka ponúka nasledovné druhy skúšok:

Kravské mlieko – tuk, bielkoviny, laktóza, počet somatických buniek, močovina, ketolátky
Ovčie mlieko – tuk, bielkoviny, laktóza, počet somatických buniek,
Kozie mlieko – tuk, bielkoviny, laktóza, počet somatických buniek,

Centrálne laboratórium rozboru mlieka (CLRM) je akreditované od roku 2000 – od 17.11.2000 – registračné číslo S003.

CLRM na medzinárodných skúškach spôsobilosti

  • CLRM sa pravidelne zúčastňuje Medzinárodných skúšok spôsobilosti (MSS)
  • MSS sa zúčastňujú laboratóriá z celého sveta. V týchto testoch dostáva každé laboratórium rovnakú sadu vzoriek s neznámymi hodnotami obsahu tuku, bielkovín, laktózy, močoviny a počtom SB vo vzorke. Každá vzorka sa štandardným postupom odmeria a namerané hodnoty sa pošlú na vyhodnotenie a štatistické spracovanie.
  • V MSS sa vyhodnocuje opakovateľnosť a presnosť merania. Organizátor skúšok vypočíta každému laboratóriu Z-skóre pre meranie jednotlivých vzoriek.
  • Ak Z-skóre menšie alebo sa rovná ± 2 výsledky sú vyhovujúce. Ak je Z-skóre väčšie ako ± 2 ale menšie ako ± 3 sú ešte výsledky akceptovateľné, ale laboratórium musí skúmať, prečo vznikol takýto výsledok.
  • Ak je Z- skóre väčšie ako ± 3 výsledky sú neakceptovateľné a je potrebné dôkladne vyhodnotiť, prečo má laboratórium neakceptovateľné výsledky

Výsledky Z-skóre CLRM na medzinárodnom kruhovom teste v ICARe

Kontakt

Ing. Štefánia Kišová
vedúci útvaru CLRM
ÚPZ Žilina
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 733
mobil  +421 915 851 391
email stefkakisova@pssr.sk